Kursevi engleskog jezika - ONLINE LIVE

GARANCIJA KVALITETA:
Svi naši online kursevi se realizuju u skladu sa standardima Quality English za online kurseve:
– Online ulazno testiranje za nove polaznike
– Online praćenje i ocjenjivanje napretka tokom kursa
– Izdavanje certifikata nakon kursa
– Maksimalan broj polaznika u grupi: 14
– Materijali za kurs odgovaraju materijalima koji se koriste na kursevima u prostorijama škole
– Predavači na ONLINE kursevima moraju posjedovati iste kvalifikacije i iskustvo kao i predavači na kursevima u prostorijama škole
– Predavačima škola obezbjeđuje kontinuiranu obuku
– Korištenje VLE/LMS podrške za online kurseve
– Korištenje virtualnog prostora kao zbornice za nastavno osoblje
– Obaveza da online kursevi ispunjavaju iste standarde kao i svi Quality English kursevi koji se održavaju u učionici
 
NASTAVA JE UŽIVO:
 
Svi naši online kursevi su LIVE, odnosno podrazumijevaju interakciju između polaznika i predavača u realnom vremenu, te aktivno učešće predavača u svim segmentima nastave.
Polaznici i predavač su prisutni na nastavi u isto vrijeme, i komuniciraju uživo putem platforme ZOOM.
 
Pišite nam na school@soros-school.com ili nas pozovite na 061 223 274