Potvrda o poznavanju engleskog jezika u skladu sa CEFR sistemom nivoa u Syllabusu!

Ako govorite engleski jezik, ali nemate certifikat, možete pristupiti testiranju u Syllabus školi i dobiti uvjerenje o vašem nivou poznavanja stranog jezika.

Testiranje traje maksimalno sat vremena. Sastoji se od pismenog dijela, koji se radi 30 minuta, i razgovora sa profesorom u trajanju od maksimalno 15 minuta.

Na osnovu vašeg znanja Syllabus škola će Vam izdati Potvrdu o znanju stranog jezika, u dva primjerka: jedan primjerak na bosanskom, i jedan na engleskom jeziku.

Portal CityDeal Vam omogućava da Vašu potvrdu dobijete sa 50% popusta, ako ovu uslugu iskoristite u periodu od 01.11. do 30.11.2018. godine

 

Platite 48 KM za testiranje Vašeg nivoa znanja engleskog jezika i potvrdu na dva jezika sa popustom od 50%! 

Opis ponude

Sistem nivoa je usklađen sa CEFR (Common European Framework of 
Reference) sistemom, te će vaše potvrde sadržavati i referentnu oznaku 
nivoa (od A1 do C1). Ove potvrde možete priložiti uz prijavu za 
zaposlenje, za specijalizaciju, ili za dalje školovanje.

Syllabus
škola je registrovana kao domaće preduzeće za obavljanje djelatnosti 
obrazovanja, te je time ovlaštena za pružanje obrazovnih usluga.